Què fem?

Els centres que formem part de la Xarxa d’Escoles de Badalona per a la Sostenibilitat hem obtingut el distintiu d'Escola Verda que atorga la Generalitat després d'haver participat en un seminari de formació durant dos cursos escolars, on hem elaborat el nostre Pla d’Educació cap a la Sostenibilitat (PES). Per elaborar el nostre PES, primer hem fet una diagnosi ambiental del nostre centre i, a partir d’aquí, hem establert uns objectius a assolir en els propers 8 anys.
Per aconseguir-ho, cada curs plantegem les actuacions que durem a terme, de manera participativa amb el Comitè ambiental del centre, on hi participem tant mestres com alumnes, personal del centre i l'AMPA. Les actuacions plantejades queden recollides en un Pla d’Acció Anual que s’avalua al final de cada curs.

EL NOSTRE DECÀLEG

Durant el curs 2017-18 les escoles de la XES-Bdn vàrem treballar plegades per definir un Decàleg de Bones Pràctiques Ambientals a seguir per part de tots els centres de la Xarxa. El procés d’elaboració del Decàleg va involucrar a tota la comunitat educativa dels centres i inclou accions que tracten temàtiques molt diverses:

Decàleg de bones pràctiques ambientals de la XES-Bdn

1. No portem mai l’esmorzar en paper d’alumini! Fem servir embolcalls sostenibles com la carmanyola o el boc&roll2. Apliquem el principi de les tres Rs: Redueix, Reutilitza i Recicla


3. Promovem el consum responsable a través de la socialització de llibres i material escolar i pedagògic


4. Per estalviar energia, no deixem els llums ni els ordinadors encesos quan no hi som i aprofitem la llum i l’escalfor del sol


5. Fem un ús intel·ligent i responsable de l’aigua al centre


6. Caminem pels passadissos sense cridar i sense córrer. El soroll innecessari també contamina!


7. Cuidem el nostre hort i/o jardí i aprenem a tenir una alimentació saludable i sostenible


8. Aprenem a respectar l'entorn natural i promovem els patis verds


9. Fem sortides per conèixer el medi natural proper i, sempre que sigui possible, utilitzem el transport públic o anem caminant en les nostres sortides


10. Al llarg del curs fem campanyes i presentacions per donar a conèixer que som una Escola Verda


11. Impliquem a tota la comunitat educativa en les activitats d’Escola Verda a través del Comitè Mediambiental


QUÈ ESTEM FENT A LES DIFERENTS ESCOLES?

CEIP Artur Martorell
Escola Garbí Pere Vergés
Escola Mare de Déu de l'Assumpció
IES La Pineda